Helvoets Dameskoor @ 2019
Zingen is een heerlijke ontspanning, maar natuurlijk willen we ook goed presteren. Daar repeteren we wekelijks voor onder leiding van dirigent Marco Oudshoorn. We zijn gestart met nieuw repertoire voor ons optreden in Middelburg op 2 juni . Het Helvoets Dameskoor telt op dit moment 45 enthousiaste leden Wij zijn een  echte vereniging en we hebben naast onze optredens en concerten verschillende activiteiten zoals de jaarlijkse BBQ en de Nieuwjaars-maaltijd, waar niemand wil ontbreken. Op de volgende pagina’s vind je wat meer details over het bestuur en de dirigent
Welkom
Agenda en informatie